Jan 19 – 20, 2024
Wydział Filologiczny, al. Mickiewicza 9B, Collegium Paderevianum, V piętro
Europe/Warsaw timezone

Cel

Celem Targów Humanistyki Cyfrowej UJ jest zarówno promocja działań z zakresu humanistyki cyfrowej wśród studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również integracja samego środowiska działających tu humanistów cyfrowych.  
 

Plan targów

Uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji oraz porozmawiać o licznych projektach humanistyczno-cyfrowych realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim w pierwszym dniu Targów. Krótkie wystąpienia panelowe zaplanowane są również jako podsumowanie związanych z nimi warsztatów i zachęta do wzięcia w nich udziału w drugim dniu wydarzenia. Wieczorem 19 stycznia, godz. 19.00-20.30 planowana jest część posterowo-dyskusyjna, która da szansę na wymianę uwag i doświadczeń pomiędzy uczestnikami Targów. Część posterową rozumiemy szeroko –zarówno jako propozycje tradycyjnych plakatów, jak i udostępnionych slajdów prezentacji.
 

Planowana data ogłoszenia listy wystąpień i warsztatów:

01.01.2024.

Planowana data ogłoszenia szczegółowego harmonogramu:

8.01.2024.

Miejsce

Część wykładowa (pierwszy dzień) odbędzie się na Wydziale Filologicznym, al. Mickiewicza 9B, Collegium Paderevianum, V piętro, sala 505.
Część warsztatowa (drugi dzień) odbędzie się na Wydziale Filologicznym, al. Mickiewicza 9B, Collegium Paderevianum, IV piętro, sale komputerowe 403, 406.

Mapa budynku znajduje się w załączniku dostępnym poniżej.

Organizacja

Organizatorami THC UJ są Jagiellońskie Centrum Humanistyki Cyfrowej oraz PF Digital Humanities Lab.

Komitet Organizacyjny THC UJ

  • dr Agnieszka Fluda-Krokos
  • dr hab. Agata Hołobut, prof. UJ
  • dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, prof. UJ, JCHC, PF DHL
  • dr Jeremi Ochab
  • dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ, JCHC, PF DHL