Jan 19 – 20, 2024
Wydział Filologiczny, al. Mickiewicza 9B, Collegium Paderevianum, V piętro
Europe/Warsaw timezone

Analiza tradycji o istotach nadprzyrodzonych z perspektywy jakościowej i ilościowej za pomocą systemu Elyonim veTachtonim

Jan 20, 2024, 5:40 PM
1h 30m
403 (Wydział Filologiczny, Collegium Paderevianum, al. Mickiewicza 9B)

403

Wydział Filologiczny, Collegium Paderevianum, al. Mickiewicza 9B

Warsztaty (1,5 h) Warsztaty 1

Speaker

Wojciech Kosior (Wydział Filozoficzny)

Description

Elyonim veTachtonim to system analizy jakościowej i ilościowej tradycji mówiących o istotach nadprzyrodzonych opierający się na teoretycznych i metodologicznych podstawach psychologii ewolucyjnej, lingwistyki kognitywnej, kognitywnych teorii religii oraz analizy formalnej. Niniejsze warsztaty mają na celu zapoznanie użytkowników i użytkowniczek z podstawami jego obsługi a przede wszystkim z niuansami konstrukcji elektronicznego inwentarza takich tradycji. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną już istniejące bazy danych skonstruowane w oparciu o Biblię hebrajską i Talmud babiloński oraz przykłady pochodzące z innych korpusów tekstowych.

Wymagania sprzętowe i inne

Zainstalowany Microsoft Excel lub odpowiednik (np. LibreOffice Calc, OpenOffice Calc).

Słowa klucze angelologia, demonologia, magia, teurgia

Primary author

Wojciech Kosior (Wydział Filozoficzny)

Presentation materials

There are no materials yet.